Cesta ke svobodě

Soubor tří přednášek o této cestě

První přednáška v úterý 10.5.2022

Restaurace Thalie
Rooseveltova 582/14, 602 00 Brno

O akci

Většina z nás dnes cítí zvyšující se tlak, jehož významným znakem je omezování svobody a snižování životní úrovně.

V přednáškách budou pojmenovány příčiny tohoto procesu ze širšího pohledu. Lektoři budou nejen hledat to, co je třeba změnit, ale také budou definovat procesy, které je třeba změnit. Asi nejvýznamnější bude návrh způsobu, jak změny provést.

Pokud současnou situaci vnímáte podobně a chtěli byste sami nějak přispět k její změně, jste na naší akci vítáni.

Program souboru přednášek

Přednášky na sebe navazují a teprve jako celek dávají obraz pojmů svoboda a svrchovanost.

Kdy a kde se setkáme:

POZNAT

Příčiny, souvislostí
Trvalá pravidla
Pravdu, pravdivost

Úterý 10.5.2022
18:00 – 21:00 hod
restaurace Thalie

ZMĚNIT

Vědění na moudrost
Právo tmavé na právo světlé
Chápání svobody

Úterý 31.5.2022
18:00 – 21:00 hod
restaurace Thalie

PROVÉST

Naplnit poslání
Změnit způsob řízení
Nastavit ideologii

Úterý 21.6.2022
18:00 – 21:00 hod
restaurace Thalie

PORADA

Prémiové setkání s těmi, kdo chtějí více vědět a přiložit ruku
k dílu.

Sobota 25.6.2022
10:00 – 17:00 hod
RKOSM, Křenová

Seznamte se s lektory

Naši lektoři, kteří jsou zaměřeni na problematiku kvality života z různých pohledů: od sebeřízení a řízení až po Slovanství a jeho přínos a budoucnost.

Ing. Zdeněk Říha
Ing. Zdeněk Říha
Provozovatel webu slovanskakuktura.cz
Jaroslav Škvařil
Jaroslav Škvařil
Učitel v oblasti kvality života
csvv.cz
Ing. Libor Mikš
Ing. Libor Mikš
Člen rady OS ČMS
obcanskysnem.cz
Ing. Jaroslav Nahodil
Ing. Jaroslav Nahodil
Michal Bělíček
Michal Bělíček
Lektor v slovanském
hnutí


O organizátorech

Organizátoři souboru přednášek již uspořádali několik velmi úspěšných akcí:
Triádu 2018, která hledala odpověď na otázku: “Proč nespolupracujeme, když máme stejný cíl?”
Konferenci s názvem “Trojmoří nebo Velká Morava?
Přednášku Oskara Cvengrosche: Je Uhersko Velká Morava?
Přednášku Ing. Zdeňka Říhy: Úkol Moravy a Slovanů v dnešní době.

Nákupní košík
Přejít nahoru